กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

                        หลังจากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความต้องการใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษามีแผนที่จะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 จึงขอให้เพิ่มเที่ยวการให้บริการหรือเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารประจำทางและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
เรื่อง ขอให้เพิ่มเที่ยวการให้บริการรถโดยสารประจำทาง.pdf 2 MB 37

กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
71
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
24,356
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl