• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

ประวัติความเป็นมา

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี  เดิมตั้งอยู่เลขที่  134  ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2519 ได้ย้ายสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งอยู่ เลขที่  16/1-2  ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค  ตำบลแก่งเสี้ยน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  9  ไร่เศษ  และเนื่องจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณงานมาก   ในปี พ.ศ. 2530   จึงได้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา   รับผิดชอบอำเภอท่ามะกา  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  102   หมู่ที่  9  ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2532  ได้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอพนมทวน   รับผิดชอบอำเภอพนมทวน   อำเภอเลาขวัญ   และอำเภอห้วยกระเจา   ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  326    ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง  ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  และในปี พ.ศ.2536 ได้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอทองผาภูมิ  รับผิดชอบอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี  ตั้งอยู่เลขที่  293  หมู่ที่  1  ถนนทองผาภูมิ - สังขละบุรี ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยเริ่มทำการวันแรก  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2536    โดยมีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมาจำนวน  24  ท่าน ปัจจุบันมีนางสาวดวงแข ธรรมครุฑ  ดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม 2561

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
334,778
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl