• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

     กลุ่มวิชาการขนส่ง

 

    

     นางศศิธร อาภรณ์ธนกุล

     หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

 

 

นายธนธรณ์  ปัญญาชัยรักษา างสาวมณีรัตน์  ชินอักษร นางสาวอังสุมาลิน  คงเหล่า

นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

 

นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

 

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

 

นางกรวรรณ  ชินวงศ์ นางสาวโสรยา เกตุแก้ว นางสาวจีราพร  บัวแก้ว

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 

 

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 

นายณัฐวุฒิ  จินดากูลย์ นายสุริยการ  วิเศษสิงห์ นางสาวนิราภรณ์  ขาวกระโทก

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS

 

นางสาวจุฑารัตน์  หวังเจริญ นางสาววรรณา  จิตต์ประเสริฐ นายคมสันต์  ประกอบ นายจุมินทร์  วนิชกุล
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ยิงความเร็ว) เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ยิงความเร็ว)

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
334,780
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl