• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

งานบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวนภาพร  สุขเกษม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวคนึง  ขำเจริญ นางสาวณัฐชา  ตันตระสุขถาวร นางสาวอลิสา  น้อยอ่อน

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวรสกร  ธาราเนตร นางสาวเจนจิรา จิตต์หาญ นายวริทธิ์ กริ่มใจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กปถ.)

 

นักจัดการกองทุน

 

นายสุทิน  โอฬาลึก นายอธิคม  ก้านเหลือง นายสุเชต  วิเศษสิงห์

พนักงานบริการ

 

พนักงานบริการ

 

พนักงานขับรถยนต์

 

     
นายปรัตถกร  โตเซียน นายขจร  ประทุมนันท์ นายพัทธกานต์  วงศ์จำปา นายปณิธาน  ศรีตระการ
พนักงานบริการ พนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
333,420
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl