• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

นางรักใจ  จงเจริญ

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

นางสุกันยา  อักษรธนาวัฒน์ นางทองสุก  สงวนทรัพย์ นางขวัญจิตร  สุโนภักดิ์ นายชาญชัย  สุติยาภรณ์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

นางสุกัญญา  ประทุมนันท์ นางสาววิจิตรา  อ่อนเทศ นายศรัณยู  สิงหวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
333,423
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl