• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

ฝ่ายทะเบียนรถ

 

นายประคัลภ์  รักชาติ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

 

นางสาวภัสอร  ศิริฤกษ์ นางรพีพรรณ  โตเตียน นางทักษอร  ติณภูมิ

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

นายชูศักดิ์  ฤกขะวุฒิกุล นางวราวรรณ  ถาวรวงศ์ นางเขมจิรา  สุดสวงศ์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

นางรัตนา  เจริญพัฒน์ นางสาวพัสญรัศมิ์  รงค์ฤทธิไกร นางสาวศรัณย์ยมล  มิ่งสงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวกัณฐิกา  เสลาลักษณ์ นางพรพรรณ  เต็งยี่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
334,786
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl