• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา

 

นางสาวนิภาวรรณ  น้อยช้อย

เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส

 

นายพงศกร สุขชัยยะ นางสุรีย์ โต๊ะทอง นายวิทยา   ทิศอุ่น

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

นางปาณิษศา  โพธิ์นอก นางสาวภัชรินทร์ จิตรมิตร นางกสิณา   นาควิโรจน์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

นางสาวหัสญา หาญกล้า นายวรพจน์ เย็นใจ นายครรชิต   บุญชู

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 

นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 

พนักงานขับรถยนต์

 

นางโสภา   สุมโนจิตราภรณ์ นางสาวมนต์ธิชา   กุลกรุต นางสาวสมใจ  พัดนาค

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายพีรภัทร ราชา นายทรงกลด ภู่ห้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

                                                                                                                   

                                                                                                                          

                                                                                                                    

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

16/1-2 หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
334,799
  • โทรสาร : 034-520515
  • E-mail : dltkanchanaburi01@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl