การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/9837/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 30 Nov 2021 18:59:32 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/9837/ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/9837/view.php?_did=25865...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/9837/view.php?_did=25864 ลำดับ ผังเส้นทางความก้าวหน้า 1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ผู้อำนวยการระดับสูง 3 นักวิชาการขนส่ง 4 เจ้าพนักงานขนส่ง 5 นักวิชาการเงินและบัญชี ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/9837/view.php?_did=25861...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700