การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 30 Nov 2021 18:49:06 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=30398...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=30397...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน 1584https://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=19479...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=19478...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25872...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25866...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25867...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25868...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25869...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ีอบ 6 เดือนhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25871...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/kanchanaburi/m-news/8686/view.php?_did=25870...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700