• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมากรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม  กำกับ  ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบควบคุม  กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน  และมีความปลอดภัย

2.  พัฒนานวัตกรรมการควบคุม  กำกัล  ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย

3.  พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน  ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ

4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

715 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
284,045
  • โทรสาร :  0-4437-1663
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl