• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมากรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง  
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ    
งานบริหารงานทั่วไป    
กลุ่มวิชาการขนส่ง    
ฝ่ายทะเบียนรถ    
งานรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน    
งานรถยนต์นั่งเกิน 7 คน และรถบรรทุก    
งานรถจักรยานยนต์    
งานรถขนส่ง    
ฝ่ายตรวจสภาพรถ    
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ    
งานใบอนุญาตผู้ประจำรถ    
งานใบอนุญาตขับรถ    
งานอบรมทดสอบ    

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

715 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
99
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
284,091
  • โทรสาร :  0-4437-1663
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl