• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ระบบสำนักงานออนไลน์

พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลป่าชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ

พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลป่าชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ

ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

!!! ชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

!!! ชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องใบอนุญาตจัดตั้ง ตรอ. สิ้นสุดลง

ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องใบอนุญาตจัดตั้ง ตรอ. สิ้นสุดลง

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดน่าน

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดน่าน

ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลฯ หมวดอักษร ผก

ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลฯ หมวดอักษร ผก

เชิญชวนร่่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความต้องการ ความคาดหวัง

เชิญชวนร่่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความต้องการ ความคาดหวัง

เชิญชวนร่่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

เชิญชวนร่่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน

ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน

วารสาร

วารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร"

ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดคุณสมบัติฯ ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยฯ

ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดคุณสมบัติฯ ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยฯ

!!! เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

!!! เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

!!! ชำระภาษีประจำปีออนไลน์

!!! ชำระภาษีประจำปีออนไลน์

!!! มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง

!!! มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง

กรมฯ เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

กรมฯ เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนฯ รายชื่อผู้ชนะการประมูลฯ หมวดอักษร กร

ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนฯ รายชื่อผู้ชนะการประมูลฯ หมวดอักษร กร

เตือนภัย !!! ระวังมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ปลอม !!!

เตือนภัย !!! ระวังมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ปลอม !!!

การตัดแต้ม !!! เริ่มบังคับใช้ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

การตัดแต้ม !!! เริ่มบังคับใช้ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สขจ.ลำปาง เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) !!!

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สขจ.ลำปาง เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) !!!

!!! ระเบียบกรมฯ ว่่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตขับรถตาม พรบ.ขนส่ง  พ.ศ. 2564

!!! ระเบียบกรมฯ ว่่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตขับรถตาม พรบ.ขนส่ง พ.ศ. 2564

!!! ระเบียบกรมฯ ว่่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตขับรถตาม พรบ. รย.  พ.ศ. 2564

!!! ระเบียบกรมฯ ว่่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตขับรถตาม พรบ. รย. พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้ ตรอ. ต้องจัดให้มีเครื่องมือตรวจสภาพรถเพิ่มฯ !!!

ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กำหนดให้ ตรอ. ต้องจัดให้มีเครื่องมือตรวจสภาพรถเพิ่มฯ !!!

ได้รับสิทธิจองคิวใหม่ได้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 64 เป็นต้นไป !!!

ได้รับสิทธิจองคิวใหม่ได้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 64 เป็นต้นไป !!!

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

Facebook ของ สขจ.ลำปาง

Facebook ของ สขจ.ลำปาง

!!! แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ของ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

!!! แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ของ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

!!! แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

!!! แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย !!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ และการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถฯ

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย !!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ และการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถฯ

ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ขอรับและต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท !!!

ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ขอรับและต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท !!!

ขนส่งลำปาง ยกระดับ !!! มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการฯ รถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐาน Q-Bus

ขนส่งลำปาง ยกระดับ !!! มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการฯ รถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐาน Q-Bus

!!! งดอบรมใบขับขี่ ที่ สขจ. ทั่วประเทศ

!!! งดอบรมใบขับขี่ ที่ สขจ. ทั่วประเทศ

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)

ชำระภาษีประจำปี แบบออนไลน์ (ON-Line)

ชำระภาษีประจำปี แบบออนไลน์ (ON-Line)

โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ

มาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)

มาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)

ขสจ.ลป ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐาน Q-Bus

ขสจ.ลป ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐาน Q-Bus

19 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบ

19 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบ

การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนรถฯ

การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนรถฯ

การขออนุญาตขับรถส่วนบุคคล จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

การขออนุญาตขับรถส่วนบุคคล จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

ประกาศ !!! สขจ. ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ

ประกาศ !!! สขจ. ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ

สำนักการขนส่งผู้โดยสาร (ประเมินการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ)

สำนักการขนส่งผู้โดยสาร (ประเมินการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ)

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาฯ ให้แก่ ผู้ประกอบการขนส่ง

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาฯ ให้แก่ ผู้ประกอบการขนส่ง

บริการออนไลน์ ภาครัฐ (Government e-Service)

บริการออนไลน์ ภาครัฐ (Government e-Service)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร กรมการขนส่งทางบก

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ของผู้ประจำรถ

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ของผู้ประจำรถ

สขจ.ลำปาง เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal  !!!

สขจ.ลำปาง เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal !!!

มาตรการปฏิบัติ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  !!!

มาตรการปฏิบัติ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ !!!

คู่มือการให้บริการประชาชน

คู่มือการให้บริการประชาชน

DLT Smart Queue  ดูคิว จองคิว รับคิว เลือกวันเวลาที่สะดวกได้ ไม่ต้องรอนาน !!!

DLT Smart Queue ดูคิว จองคิว รับคิว เลือกวันเวลาที่สะดวกได้ ไม่ต้องรอนาน !!!

จองคิวทำใบขับขี่ กับ DLT Smart Queue

จองคิวทำใบขับขี่ กับ DLT Smart Queue

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถิติ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถิติ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของ สขจ.ลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของ สขจ.ลำปาง

ข่าว/ ภาพกิจกรรม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

 

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา (จัดซื้อ/ จัดจ้าง)

 

ดูทั้งหมด

แบบคำขอ

งานประกอบการขนส่ง
ขนาดไฟล์ : 99 KB
คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง.pdf
ขนาดไฟล์ : 44 KB
คำขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ : 61 KB
หนังสือมอบอำนาจ
ขนาดไฟล์ : 35 KB
เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง (70)
ขนาดไฟล์ : 864 KB
งานทะเบียนรถยนต์
ขนาดไฟล์ : 243 KB
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ.pdf
ขนาดไฟล์ : 166 KB
แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง.pdf
ขนาดไฟล์ : 76 KB
แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว.pdf
ขนาดไฟล์ : 113 KB
แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ.pdf
ขนาดไฟล์ : 116 KB
แบบคำขอจดทะเบียนรถ_(กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด_A3).pdf
ขนาดไฟล์ : 96 KB
แบบคำขอโอนและรับโอน.pdf
ขนาดไฟล์ : 251 KB
หนังสือยินยอม.pdf
ขนาดไฟล์ : 19 KB
งานทะเบียนรถขนส่ง
ขนาดไฟล์ : 72 KB
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ (1).pdf
ขนาดไฟล์ : 166 KB
แบบคำขออื่น_ๆ (2).pdf
ขนาดไฟล์ : 21 KB
แบบคำขอโอนและรับโอน(1).pdf
ขนาดไฟล์ : 69 KB

 

ดูทั้งหมด

กระดานถาม-ตอบ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

5 กระทู้ล่าสุด

ป้ายทะเบียนประมูล - กม 22 ยังไม่ได้จดทะเบียน สามารถนำไปสงวนสิทธิ์ได้หรือไม่ครับ
อ่าน : 14 ตอบ : 1 โดย : ณัฐพงษ์ กิจภราดร วันที่สร้าง : 22 กรกฎาคม 2565 10:15:28
อยากทราบใครเป็นเจ้าของรถทำอย่างไร
อ่าน : 16 ตอบ : 1 โดย : สันติ​ ศิลปชัย วันที่สร้าง : 20 กรกฎาคม 2565 04:34:22
ผิดนัดสอบใบขับขี่
อ่าน : 16 ตอบ : 1 โดย : นายวุฒิพงษ์ เสวิกา วันที่สร้าง : 19 กรกฎาคม 2565 03:36:12
การขอใบอนุญาตขับรถบรรทุกน้ำมัน
อ่าน : 32 ตอบ : 1 โดย : จิตดาพร โชติพรม วันที่สร้าง : 16 มิถุนายน 2565 04:29:44
อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
อ่าน : 65 ตอบ : 1 โดย : พายัีพ จันทร์สุริยะ วันที่สร้าง : 2 มิถุนายน 2565 02:25:03

 

ดูทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการขนส่ง
ขนาดไฟล์ : 2 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นวก.ขนส่ง
ขนาดไฟล์ : 1 MB
ประกาศคณะกรรมการฯ เลือกสรรลูกจ้าง กปถ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่สอบ
ขนาดไฟล์ : 146 KB
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้าง กปถ. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ขนาดไฟล์ : 201 KB
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ขนาดไฟล์ : 832 KB

 

ดูทั้งหมด

บัญชีอัตราค่าปรับตาม พรบ.ขนส่ง และ พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

บัญชีอัตราค่าปรับตาม พรบ.ขนส่ง พ.ศ. 2522
ขนาดไฟล์ : 101 KB
บัญชีอัตราค่าปรับตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
ขนาดไฟล์ : 80 KB

 

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้

ระวัง! ขับรถกลางแดด
ขนาดไฟล์ : 169 KB
ขับอย่างไร ? ไม่ให้คว่ำ
ขนาดไฟล์ : 250 KB
ง่วง.. อย่าขับ
ขนาดไฟล์ : 281 KB
ไฟซีนอนสว่างรบกวนสายตาคนขับรถสวนจริงหรือไม่ ?
ขนาดไฟล์ : 297 KB

 

ดูทั้งหมด

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
538,889
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl