• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

    

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-  สร้างขึ้น พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1039 หมู่ที่ 1  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน

-  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538  มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 154/1 ซอยแม่ปะ  หมู่ที่ 7 ถนนทองสวัสดิ์ 7 ตำบลล้อมแรด      อำเภอเถิน     จังหวัดลำปาง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  สาขาอำเภอแจ้ห่ม

-  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ถนนลำปาง- วังเหนือ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว

-  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 34 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
312
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,097
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl