• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จำนวน  99  คน

แยกได้ดังต่อไปนี้.-
 • เป็นข้าราชการ จำนวน  56  คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน  6  คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 24 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว (กปถ.) จำนวน 1  คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) จำนวน 12 คน

 

นายเอนก  ชัยพิริยพิทักษ์

ขนส่งจังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม จำนวน  10  คน

แยกได้ดังต่อไปนี้.-

 • เป็นข้าราชการ จำนวน  5  คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 3 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) จำนวน 1 คน

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน จำนวน  10  คน

แยกได้ดังต่อไปนี้.-

 • เป็นข้าราชการ จำนวน  6  คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน  2  คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) จำนวน 1 คน

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว จำนวน  5  คน

แยกได้ดังต่อไปนี้.-

 • เป็นข้าราชการ จำนวน  3  คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) จำนวน 2 คน

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
268
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,053
 • โทรสาร : 0 5426 5139
 • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl