• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

 

คณะผู้บริหาร ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

 

                                                                                             

                                                         นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์

                                                           ขนส่งจังหวัดลำปาง

 

                                                          

                 นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน                  นางสาวณัฐกฤตา บังศรี                      นายศรีสุวรรณ ศรีมัง           

                   หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง                    หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ                     หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ         

 

 

                                                                                                                   

                                                   นางเครือวัลย์ พุทธวงค์                                                        นางสาวชมนาด  แจ่มแสง

                       หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ                        หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 


  

                                                         

                               

                                


                                                       

      

  

                                                         

 

 

 

 
 

                                                                                                    

                                             
                                             

           


                                                                                                        

                                                

                                               

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
157,083
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl