• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

 

คณะผู้บริหาร ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

 

                                                                                             

                                                      นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน

                                                  ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทน

                                                         ขนส่งจังหวัดลำปาง

 

                                                                              

              นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน                       -                              นายศรีสุวรรณ ศรีมัง

              หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง               หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรก                   หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

 

 

                                                                                                                   

                                                   นางเครือวัลย์ พุทธวงค์                                                        นางสาวชมนาด  แจ่มแสง

                       หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ                         หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 


  

                                                         

                               

                                


                                                       

      

  

                                                         

 

 

 

 
 

                                                                                                    

                                             
                                             

           


                                                                                                        

                                                

                                               

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
133
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
180,065
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl