• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

คณะผู้บริหาร ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

 

 

                                                    นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน

                                                      หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

 
     

 

  

                                                                                                      

                                                      นางสาวณัฐกฤตา บังศรี

                                                       หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 

 

 

 

    

                                                         นายศรีสุวรรณ ศรีมัง
                                                       หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

 

 

                                                                                                    

                                              นายเขมวัฒน์ มีโม
                                              หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

           


                                                                                                        

                                                นางสาวชมนาด  แจ่มแสง

                                               หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
162
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
90,456
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl