• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 0 5426 5140   ต่อ (ผอ.สำนักงานฯ /หน.ฝ่ายฯ/ หน.งานฯ,  FAX: 0 5426 5139
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ 0 5426 5140  
งานบริหารงานทั่วไป 0 5426 5140, 0 5426 5139  
กลุ่มวิชาการขนส่ง  0 5431 5172  
ฝ่ายทะเบียนรถ 0 5426 5143  
งานรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน  0 5426 5143  
งานรถยนต์นั่งเกิน 7 คน และรถบรรทุก 0 5426 5143  
งานรถจักรยานยนต์ 0 5426 5143  
งานรถขนส่ง  0 5431 5173  
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 5431 5106  
งานใบอนุญาตผู้ประจำรถ 0 5431 5106  
งานใบอนุญาตขับรถ 0 5431 5106  
งานอบรมทดสอบ 0 5431 5106  

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน       0 5429 1635      FAX: 0 5429 1215

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม     0 5429 1158      FAX: 0 5427 1200

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว       0 5432 9554      FAX: 0 5432 9556

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
297
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,082
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl