• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

Infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรค

Infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรค

 

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
275
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,060
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl