• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้าง รถระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์ลากจูง รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 - 750 300 750 310 450
751 - 1,000 450 1,050 450 600
1,001 - 1,250 800 1,350 560 750
1,251 - 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 - 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 - 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 - 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 - 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 - 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 - 4,000 2,600 4,350 1,810 2,500
4,001 - 4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501 - 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 - 6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001 - 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,000 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
290
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,075
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl