• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถที่ใช้ในการขนส่ง
ประจำทาง ไม่ประจำทาง โดยสารขนาดเล็ก ส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า 500 กิโลกรัม 300 บาท 400 บาท 300 บาท 150 บาท
ตั้งแต่ 501 - 750 กิโลกรัม 400 บาท 600 บาท 400 บาท 300 บาท
ตั้งแต่ 751 - 1,000 กิโลกรัม 500 บาท 750 บาท 500 บาท 450 บาท
ตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กิโลกรัม 600 บาท 900 บาท 600 บาท 800 บาท
ตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กิโลกรัม 700 บาท 1,050 บาท 700 บาท 1,000 บาท
ตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กิโลกรัม 900 บาท 1,350 บาท 900 บาท 1,300 บาท
ตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กิโลกรัม 1,100 บาท 1,650 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท
ตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กิโลกรัม 1,300 บาท 1,950 บาท 1,300 บาท 1,900 บาท
ตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กิโลกรัม 1,500 บาท 2,250 บาท 1,500 บาท 2,200 บาท
ตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กิโลกรัม 1,700 บาท 2,540 บาท - 2,400
ตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กิโลกรัม 1,900 บาท 2,850 บาท - 2,600 บาท
ตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กิโลกรัม 2,100 บาท 3,150 บาท - 2,800 บาท
ตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กิโลกรัม 2,300 บาท 3,450 บาท - 3,000 บาท
ตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กิโลกรัม 2,500 บาท 3,750 บาท - 3,200 บาท
ตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กิโลกรัม 2,700 บาท 4,050 บาท - 3,400 บาท
ตั้งแต่ 7001 กิโลกรัมขึ้นไป 2,900 บาท 4,350 บาท - 3,600 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
308
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,093
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl