• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

 
ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน
1 ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ 500 บาท
2 ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ ฉบับละ 2,500 บาท
3 ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ ฉบับละ 200 บาท
4 ใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ ฉบับละ 100 บาท
5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ 20,000 บาท
6 ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
7 การโอนทะเบียน ครั้งละ 200 บาท
8 แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท
9 คำขออื่น ๆ ฉบับละ 20 บาท
10 การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ      

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
278
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,063
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl