• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเขียงราย รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายจราจรที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน”

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเขียงราย รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายจราจรที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน” ตามโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๔ คน

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
145
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
106,329
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl