• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น.  นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน  หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ และหัวหน้างานฯ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedeo Conference)

เมื่อวันพุธ ที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น.  นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน  หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ และหัวหน้างานฯ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedeo Conference)  ด้วยท่าน รวค.กำหนดให้มีการประชุมTele-conference  เรื่องอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความเสียหาย และการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยพร้อมทั้งจะมอบนโยบาย ข้อสั่งการและแนวทางในการปฏิบัติงาน... (พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องราชดำเนิน และให้ขบ.จัดเตรียมระบบ Conference ในภูมิภาคโดยใช้สำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นศูนย์การประชุม และให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน)

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
114
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
106,298
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl