• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 6 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และนายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน)

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และนายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน) ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายกมล บูรณพงศ์) ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานทางหลวงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
138
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
106,322
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl