• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 19 กันยายน 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 17.00 น.นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงรายรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน  หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ , หัวหน้างานฯ และ หัวหน้า สขข. ทั้ง 3 สาขาฯ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedeo Conference)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 17.00 น.นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงรายรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน  หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ , หัวหน้างานฯ และ หัวหน้า สขข. ทั้ง 3 สาขาฯ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedeo Conference)    ตามที่ท่าน รวค. (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้มอบนโยบายตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร (Checking Point) ไว้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป นั้น

       บัดนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ Checking Point ที่ ขบ.กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีท่าน รอก. (นางจันทิรา บุรุษพัฒน์) เป็นประธานที่ประชุมดังกล่าว

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
134
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
106,318
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl