• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 16 – 30  กันยายน 2562 เวลา 16:30 -00:30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตรวจรถ ตรวจคน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการขนส่งสาธารณะ

 เมื่อวันที่ 16 – 30  กันยายน 2562 เวลา 16:30 -00:30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตรวจรถ ตรวจคน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการขนส่งสาธารณะ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ อำเภอเกาะคา (Checking Point) , จุดตรวจฯ อำเภอเถิน และจุดตรวจฯ อำเภองาว

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
127
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
106,311
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl