• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  ถึง20กันยายน2562นายอนุวัฒน์  วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย  รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมการอบรมตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ รุ่นที่ 1

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  ถึง20กันยายน2562นายอนุวัฒน์  วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย  รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมการอบรมตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ่าส์ กรุงเทพมหานคร  การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
146
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
106,330
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl