• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี และนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี และนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
272
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,057
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl