• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์    ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากำหนดจุด Checking Point   ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์    ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากำหนดจุด Checking Point   ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัด ลำปาง  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)   เนื่องด้วย ขบ. พิจารณาเห็นควรให้มีการขยายผลการดำเนินการโครงการฯ ต่อเนื่องในปี 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุฯ อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณากำหนดจุด Check Point มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับขัอเท็จจริง และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สขจ. ทุกจังหวัดฯ ร่วมกันพิจารณาฯ เพื่อการกำหนดจุด และการดำเนินการฯ

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
325
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,110
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl