• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่  7 ส.ค.63 นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมนันทา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  7 ส.ค.63 นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมนันทา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายและแนวทางในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับ 17 จังหวัดในภาคเหนือ

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
266
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
171,051
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl