• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบก

โดย : บัญชา สุดธนาพันธ์ วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 12:07:48 ตอบ : 1 อ่าน : 57
#3421

ขอทราบขั้นตอนการโอนรถยนต์ที่เคยแจ้งไม่ใช้ตลอดไป

รถยนต์เสียไม่สามารถขับมาขนส่งได้ครับ ถ้าต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1
รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไปไว้ ถ้าต้องการนำมาใช้ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ (เพื่อดำเนินการจดทะเบียนใหม่) หากมีการโอนกรรมสิทธิ์สามารถทำพร้อมกันได้ โดยต้องแนบใบคำขอโอนและรับโอนฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้.-
1. สำเนาบัตรประจำตัวฯ ของผู้โอนและผู้รับโอนฯ
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีฝ่ายใด ที่ไม่มา
3. พ.ร.บ. (หากมาดำเนินการฯ ทั้ง 2 ฝ่าย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงตนด้วย โดยไม่ต้องถ่ายสำเนาเอกสารฯ)
4. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (คู่มือรถ เล่มจริง)

****รถฯ ต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และมีอุปกรณ์ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด ******

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
189
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
90,483
  • โทรสาร : 0 5426 5139
  • E-mail : lampang@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl