ข่าวประกาศ/ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 24 Feb 2020 13:24:06 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=23045 ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง พรบ.รถยนต์ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ขนส่งลำปาง ยกระดับ!!! มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐาน Q-Bushttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=23047 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 โดยสารรถสาธารณะปลอดภัย ห่างไกล "ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019"https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=22901 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถสิ้นสุดลงhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=22537 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 วัน่ที่ 14 - 29 มกราคม 2563 ขนส่งลำปางประมูลป้ายหมวดอักษร กต กธ กน กบ กพ กม และ บว บษ ทางอินเตอร์เน็ตhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=22083 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรื่องการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมฯ สำหรับรถยนต์นั่งฯ ไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=22080 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรื่องการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=22065 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=21816 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=21666 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 Infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรคhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=21496Infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรค ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถฯ ปีงบประมาณ 2563https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=21495 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกร้านบริการถ่ายเอกสารในอาคารhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=21373 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ Checking Pointhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=21012 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20954 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชกรฯ ตำแหน่ง จท.บันทึกข้อมูลhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20839 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20822 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20754 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ โครงการตรวจเข้มฯ Checking Pointhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20640 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20620 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ไม้สัก จำนวน 188 ท่อน)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20231 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700