ข่าวประกาศ/ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 22 Sep 2019 01:18:18 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/ ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชกรฯ ตำแหน่ง จท.บันทึกข้อมูลhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20839 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20822 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20779 ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง พรบ.รถยนต์ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20754 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ โครงการตรวจเข้มฯ Checking Pointhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20640 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20620 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ไม้สัก จำนวน 188 ท่อน)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20231 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 วันที่ 2 - 18 กันยายน 2562 ขนส่งลำปางประมูลป้าย หมวดอักษร กธ กน กบ กพ และ บว ทางอินเตอร์เน็ตhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20106 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) หมวดอักษร บห แนบท้ายประกาศลงวันที่ 3 สิงหาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=20056...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรื่องการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=19950ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรื่องการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรืองการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=19949ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรืองการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวด กธ กน กบ และ กพ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ขนส่งลำปาง เรียนเชิญร่วมประมูลเลขสวยรถกระบะ คร้งที่ 3 หมวดอกษร บห ของจังหวัดลำปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=18895 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ หมวดอักษร บห (ประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ส.ค. 62https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=18885 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดลำปาง (รย. 1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กท กธ กน กบ และ กพhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=18788 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 6 – 24 พ.ค. 2562 ขนส่งลำปางประมูลป้ายหมวดอักษร กท กธ กน กบ กพ และ บว ทางอินเตอร์เน็ตhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=18148 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 กำหนดเวลาการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ การอบรมการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=18115กำหนดเวลาการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ การอบรมการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่่องการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=17999ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่่องการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) ที่ค้างชำระราคา ออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่่องการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=17998ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่่องการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่ค้างชำระราคา ออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กท กธ กน กบ และ กพ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง เรื่อง เพิกถอนใบคู่มือจดทะเบียนรถhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=17653 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2655/view.php?_did=17359 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700