ข่าวประกวดราคา (จัดซื้อ/ จัดจ้าง) https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 24 Feb 2020 13:14:25 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=16137:ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)::วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15701ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ 1 ช่องบริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)::วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ แจ้ห่มhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15556ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ แจ้ห่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ งาวhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15555ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอ งาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลําปาง เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15554ประกาศจังหวัดลําปาง เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15553:ประกาศจังหวัดลําปาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก")https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15547ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" ผ่านสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15545ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง โครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. 1584) (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15543ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดลำปาง ประจำปี...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจัดหาพนักงานขับรถ)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15541ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15540:ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประม...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinghttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15496ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วเดิมของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอเถิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding:: วันที่ 25 กันยายน 2561 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15438ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15437ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา จำนวน 3 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15429เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปงhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15347ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ ของ สขจ.ลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15336ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชนฝ่ายทะเบียนรถ ของ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๖/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thruhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15392เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๖/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax แบบ ๑ ช่องบริการของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาวhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15427เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภองาว ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 :เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่มhttps://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/6531/view.php?_did=15428เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างรั้วของสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาอําเภอแจ้ห่ม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700