ค่าธรรมเนียมและภาษี https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2662/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 04 Aug 2020 06:30:19 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2662/ อัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2662/view.php?_did=3434 ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน 1 ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ 500 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 อัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2662/view.php?_did=3433 ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน 1 คำขอ ฉบับละ 5 บาท ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2662/view.php?_did=3432 น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถที่ใช้ในการขนส่ง ประจำทาง ไม่ประจำทาง โดยสารขนาดเล็ก ส่วนบุคคล ไม่มากกว่า 500 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 บัญชีอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522https://www.dlt.go.th/site/lampang/m-news/2662/view.php?_did=3431 น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้าง รถระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์ลากจูง รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700