• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

      แผนป้องกันการทุจริต

 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

117 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
285
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
150,228
  • โทรสาร : 0 5352 5546
  • E-mail : lpn525545@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl