• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

ระบบสำนักงานออนไลน์

New Normal For Driving School

New Normal For Driving School

ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน

ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน

ระบบรายงานอุบัติเหตุสาธารณะ

ระบบรายงานอุบัติเหตุสาธารณะ

แบบรายงานการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ

แบบรายงานการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ

สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

สถิติอุบัติเหตุ ปี 58 - ปัจจุบัน (พรบ.ขนส่ง)

สถิติอุบัติเหตุ ปี 58 - ปัจจุบัน (พรบ.ขนส่ง)

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

คู่มือการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

คู่มือการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

ระบบ e-Classroom (สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ)

ระบบ e-Classroom (สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ)

สื่อประกอบการอบรม

สื่อประกอบการอบรม

การขนส่งวัตถุอันตราย

การขนส่งวัตถุอันตราย

การขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง

การขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง

สื่อประกอบการอบรมทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ

สื่อประกอบการอบรมทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ

งานวิจัย บทความ

 

ดูทั้งหมด

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
848,692
  • โทรสาร : -
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl