• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

ระบบสำนักงานออนไลน์

New Normal For Driving School

New Normal For Driving School

ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน

ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน

ระบบรายงานอุบัติเหตุสาธารณะ

ระบบรายงานอุบัติเหตุสาธารณะ

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงอบรมด้านใบอนุญาตฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงอบรมด้านใบอนุญาตฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบรายงานการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ

แบบรายงานการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ

สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

สถิติอุบัติเหตุ ปี 58 - ปัจจุบัน (พรบ.ขนส่ง)

สถิติอุบัติเหตุ ปี 58 - ปัจจุบัน (พรบ.ขนส่ง)

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

คู่มือการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

คู่มือการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

ระบบ e-Classroom (สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ)

ระบบ e-Classroom (สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ)

สื่อประกอบการอบรม

สื่อประกอบการอบรม

ระบบถ่ายทอดสด กรมการขนส่งทางบก

ระบบถ่ายทอดสด กรมการขนส่งทางบก

การขนส่งวัตถุอันตราย

การขนส่งวัตถุอันตราย

ข่าวสารโรงเรียนสอนขับรถ

 

ดูทั้งหมด

งานวิจัย บทความ

 

ดูทั้งหมด

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
422
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
699,626
  • โทรสาร : 0-2271-8616
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl