• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการการขนส่งวัตถุอันตราย

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ดูรายละเอียด)

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 (ดูรายละเอียด)

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดูรายละเอียด)

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ดูรายละเอียด)

 

update  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ดูรายละเอียด)
 

 

 

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
777,172
  • โทรสาร : 0-2271-8617
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl