• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครหน่วยงานและวิทยากรอบรมการขับรถวัตถุอันตราย

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร)  ครั้งที่ 7
ลงวันที่  21 พฤษภาคม 2565

  ((ดูรายชื่อ)) 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศ-การมอบหมายหน่วยงานทำการอบรมฯการขับรถวัตถุอันตราย.pdf 247 KB 976
ประกาศ-ยื่นความประสงค์ขอเป็นหน่วยงานฯอบรมวัตถุอันตราย.pdf 1 MB 716
ประกาศ-ยื่นความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร.pdf 856 KB 959
_01แบบแสดงความประสงค์หน่วยงาน.pdf 57 KB 430
_02แบบแสดงความประสงค์วิทยากร.pdf 52 KB 1064
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 1.pdf 364 KB 402
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 2.pdf 609 KB 276
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 3.pdf 962 KB 414
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 4.pdf 1 MB 204
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 5.pdf 1 MB 311
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 6.pdf 519 KB 144
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (วิทยากร) ครั้งที่ 7.pdf 2 MB 123

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
307
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
836,562
  • โทรสาร : -
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl