• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงอบรมด้านใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง (MOU) 

ในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  -  31 ธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ต่ออายุ MOUรัฐ ปี2562 (ข้อมูล ณ 31-มค.62).pdf 79 KB 175431

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
184
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
524,086
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl