• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 25 กันยายน 2562

ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน

        ไฟล์เอกสารแนบเป็นข้อมูลการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางมาตรการ แนวทาง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เท่านั้น


***ห้ามมิให้นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย***

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
777,171
  • โทรสาร : 0-2271-8617
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl