• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 7 มีนาคม 2560

รายชื่อสถานสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

 โรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและกรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

จำนวน 289 แห่ง  (รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) update 

จังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนสอนขับรถ 6 จังหวัด ได้แก่
นครพนม / แม่ฮ่องสอน / ปัตตานี / สตูล / สมุทรสงคราม / พัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ 0 2271 8622-3

เนื้อที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการอบรมผู้ฝึกสอนทุกหลักสูตร

หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2563 - วันที่ 10 - 1...

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
618,209
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl