• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

โครงการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถหลักสูตร 5 ชั่วโมง
Powerpoint โครงการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถ
หลักสูตร 5 ชั่วโมง (file.pdf)

 

1. Introduction LI                                    6. โครงสร้างการฝึกอบรม 5 ชม.

2. Mechanism of traffic injury 2016         7. ทบทวน  ปัจจัยเสี่ยง (ยาและโรค)

3. การขับขี่อย่างปลอดภัย                           8. บทที่ 6 การรับรู้ความเสี่ยง ตอนที่ 1

4.การเตรียมตัวเป็นวิทยากร                         9. บทที่ 6 การรับรู้ความเสี่ยง ตอนที่ 2

5. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน                  10. บทที่ 6 การรับรู้ความเสี่ยง ตอนที่ 3

                                                                    11. คู่มืออบรมการสอบใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ฉบับโรงพิมพ์)


 

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
560,972
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl