• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 25 กันยายน 2560

กำหนดการอบรมผู้ฝึกสอนทุกหลักสูตร

หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์

รุ่นที่ 11/2562 ระหว่างวันที่  16 - 20  กันยายน  2562  

         - วันที่ 16 - 18  กันยายน  2562  ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

         - วันที่ 19 -20  กันยายน  2562  ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก
รุ่นที่ 12/2562 ระหว่างวันที่  30  กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

รุ่นที่ 13/2562 ระหว่างวันที่  7-11 ตุลาคม  2562

รุ่นที่ 14/2562 ระหว่างวันที่  4-8 พฤศจิกายน  2562

รุ่นที่ 15/2562 ระหว่างวันที่  11-15 พฤศจิกายน  2562

         - วันที่ 11 - 13  พฤศจิกายน   2562  ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

         - วันที่ 14 -15  พฤศจิกายน  2562  ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก

รุ่นที่ 16/2562 ระหว่างวันที่  25-29 พฤศจิกายน  2562

         - วันที่ 25 - 27  พฤศจิกายน   2562  ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

         - วันที่ 28 -29  พฤศจิกายน  2562  ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก

รุ่นที่ 17/2562 ระหว่างวันที่  16-20 ธันวาคม  2562

         - วันที่ 16 - 18  ธันวาคม   2562  ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

         - วันที่ 19 -20   ธันวาคม  2562  ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก


 

หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถจักรยานยนต์

รุ่นที่ 5/2562 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 

รุ่นที่ 6/2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562  

         - วันที่ 18 - 20  พฤศจิกายน  2562  ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เขตบางกะปี กรุงเทพฯ

         - วันที่  21 -22  ธันวาคม  2562  ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก

 


หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อการขนส่งทางบก
ระหว่างวันที่ 6-10  มกราคม  2563 

          - วันที่ 6 - 8  มกราคม   2563  ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

         - วันที่ 9 -10  มกราคม  2563  ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก

 

 

อบรมและทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ 

   รุ่นที่ 5/2562 วันที่ 24 กันยายน 2562    ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับรถ อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก


หมายเหตุ : รายละเอียดสถานที่และกำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*** ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ฝึกสอนใหม่ทุกรายในทุกหลักสูตรจะดำเนินการสแกนเก็บลายนิ้วมือได้เฉพาะที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น (แจ้งเมื่อ 28 มิ.ย. 62)


 

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
81
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
574,606
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl