• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความประสงค์เป็น

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจประเมินภายนอก นั้น

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ขอให้นิติบุคคลที่สนใจเป็นหน่วยตรวจประเมินดังกล่าว ยื่นความประสงค์เป็น "หน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ" ตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ณ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 6  ภายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
คุณนิสากร โทร 094-2695426 หรือ
คุณเยาวกานต์  โทร.094-2393159


► ดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ :
https://drive.google.com/file/d/169OLYtaVQxZEm6eEh99JJPf3wJQY7IKU/view?usp=sharing

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
81
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
561,006
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl