• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ 25 ก.พ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ

 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7

- รายละเอียดตามไฟล์แนบ -

 

 

เลขประจำตัวสอบ

10001 - 10116  หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 1 หรือ 2

20001 - 21624  หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ 

30001 - 30601  หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์

50001 - 50061  หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 3 (รถลากจูง)

 

รอบที่สอบ

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. - 09.45 น. --> (50001 - 50061) (10001 - 10116) 

รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. - 10.45 น. --> (30001 - 30300) 

รอบที่ 3 เวลา 11.00 น. - 11.45 น. --> (30301 - 30601) 

รอบที่ 4 เวลา 12.00 น. - 12.45 น. --> (20001 - 20300) 

รอบที่ 5 เวลา 13.00 น. - 13.45 น. --> (20301 - 20600)

รอบที่ 6 เวลา 14.00 น. - 14.45 น. --> (20601 - 20900)

รอบที่ 7 เวลา 15.00 น. - 15.45 น. --> (20901 - 21200)

รอบที่ 8 เวลา 16.00 น. - 16.45 น. --> (21201 - 21500)

รอบที่ 9 เวลา 17.00 น. - 17.45 น. --> (21500 - 21624)

 

 

* แก้ไขเอกสารแนบประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ หน้า 12
- แก้ไขรายชื่อหน้า 12 ลำดับ 30214

------------------------------------------------------------

 

 ดูเลขที่นั่งสอบได้ที่  https://docs.google.com/spreadsheets/d/16LpxVuPC5Iq-ps-n0ak2D4vot_4AUoTrw0OYT88-FCM/edit?usp=sharing

แผนผังที่นั่งสอบ  - ตามไฟล์แนบ -

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
558,801
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl