• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 17 เมษายน 2564

กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสอนขับรถ

หนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค 0419.3/ว 218 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสอนขับรถ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ขบ-ด่วนที่สุด-ที่คค0419.3-ว218_ลว.17-เม.ย.-2564.pdf 1 MB 1572

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
300
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
837,204
  • โทรสาร : -
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl