• ขนาดอักษร

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับรองการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ zoom
  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 58 แห่ง 
  ส่วนภูมิภาค  66 แห่ง 

  รวม 124  แห่ง  ใน  43  จังหวัด |  ข้อมูล ณ วันที่  19 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร  (29 แห่ง)


1.  โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
2.  โรงเรียนสอนขับรถ ศรีนครินทร์-ลาซาล  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
3.  โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ บางบอน  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
4.  โรงเรียนสอนขับรถ ส.สะพานมอญ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
5.  โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
6.  โรงเรียนสอนขับรถ เอชอาร์ โปร  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
7.  โรงเรียนสอนขับรถ บางกอก เอสซีพี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)

8.  โรงเรียนมิตรร่วมใจสอนขับรถยนต์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
9.  โรงเรียนสอนขับรถยนต์แสงอาทิตย์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564) 
10.  โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ กรุงเทพ 
 (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564) 
11.  โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ 
 (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564) 
12.  โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี ราชพฤกษ์
  (รับรองตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2564) 
13.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี มีนบุรี
  (รับรองตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2564) 
14.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2564) 
15.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ สายไหม  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2564) 
16.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี กรุงเทพฯ  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2564) 
17.  โรงเรียนสอนขับรถ ที.เอส.ซี.  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2564) 
18.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี สุวินทวงศ์  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2564) 
19.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ พระราม 2  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2564) 
20.  โรงเรียนสุวินทวงศ์สอนขับรถ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2564) 
21.  โรงเรียนสุวรรณภูมิสอนขับรถยนต์  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
22.  สถาบันสอนขับรถอีซี่  (รับรองตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2564) 
23.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ บางแค  (รับรองตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2564) 
24.  โรงเรียนสอนขับรถ ตุ้ยการันตี ลาดปลาเค้า 71  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2564)  
25.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ กรุงเทพ 
(รับรองตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2564)  
26.  
โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท กอพิบูลย์ ไดร์วิ่ง 
(รับรองตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2564)  
27.  โรงเรียนสอนขับรถ ฉลองกรุง ไดร์ฟวิ่ง 
(รับรองตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2564)  
28.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ หทัยราษฎร์ 
(รับรองตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2564)  
29.  โรงเรียนสอนขับรถ พรีเมี่ยมไดร์ฟวิ่ง 
(รับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564)  

 

นนทบุรี  (10 แห่ง)


1.  โรงเรียนสอนขับรถ เลี่ยงเมือง ปากเกร็ด  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
2.  โรงเรียนสอนขับรถยนต์ อ้อ ไดรเวอร์ นนทบุรี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
3.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
4.  โรงเรียนสอนขับรถ ศรีนนท์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
5.  โรงเรียนสอนขับรถ เฟิร์สท ไดรฟ์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
6.  โรงเรียนสอนขับรถ แก๊ป ไดร์ฟวิ่ง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
7.  โรงเรียนสอนขับรถ แมกซ์ ไดรฟ์ เซอร์วิส  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
8.  โรงเรียนสอนขับรถ นนทบุรี เคดับบลิว  (รับรองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
9.  โรงเรียนสอนขับรถ พงษ์เพชร ไดร์ฟวิ่ง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
10.  
โรงเรียนสอนขับรถ พีอาร์ ตลิ่งชัน เซอร์วิส  (รับรองตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564)

 

ปทุมธานี  (11 แห่ง)


1.  โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง รังสิต  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
2.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ รังสิต  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
3.  โรงเรียนสอนขับรถ โปรไดรเวอร์ส ไลเซนซ์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
4.  โรงเรียนสอนขับรถ หนองเสือ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
5.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รังสิต  (รับรองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
6.  โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
7.  โรงเรียนสอนขับรถ ไอไดรฟ์ @รังสิต  (รับรองตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2564)
8.  โรงเรียนสอนขับรถ ทีแอนด์วายเซฟไดร์ฟเวอร์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564)
9.  โรงเรียนสอนขับรถ เคดับบลิว ปทุมธานี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2564)

10. โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ปทุมธานี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2564)
11. โรงเรียนสอนขับรถยนต์ วายไดรฟ์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2564)

 

สมุทรปราการ  (7 แห่ง)


1.  โรงเรียนสอนขับรถ เคดับบลิว นิคมบางพลี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
2.  โรงเรียนสอนขับรถ ควอลิตี้ ไดรฟ์วิ่ง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
3.  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี สมุทรปราการ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
4.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ พระประแดง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
5.  โรงเรียนณัฐชัยสอนขับรถยนต์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564)
6.  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ เทพารักษ์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2564)
7.  โรงเรียนสอนขับรถ
ยูพีดีแอดวานซ์ไลเซ่น (รับรองตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2564)

 

นครปฐม  (1 แห่ง)


1.  นครปฐม : โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564) 

 

ส่วนภูมิภาค  (66 แห่ง)


1.  อุดรธานี : โรงเรียนสอนขับรถ อุดรธานียูเซฟ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2564)
2.  เพชรบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ พีไดร์เวอร์เพชรบุรี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2564)
3.  สุพรรณบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ สุพรรณบุรี ที เอ็ม เอส  (รับรองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2564)
4.  อุดรธานี : โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ (รับรองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2564)
5.  อุดรธานี : โรงเรียนสอนขับรถหนองหาน ยูเซฟ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2564)
6.  นครราชสีมา : โรงเรียนสอนขับรถตุ้ยการันตี ปากช่อง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2564)
7.  อุดรธานี : โรงเรียนสอนขับรถ สมาร์ทเซฟ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2564)
8.  กาญจนบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ช.สาโรจน์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2564)
9.  ปราจีนบุุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ 304  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2564)
10.  พะเยา : โรงเรียนสอนขับรถ พะเยาเซฟตี้ไดร์ฟวิ่ง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2564)
11.  อุดรธานี : โรงเรียนสอนขับรถ ทวีทรัพย์ ไดรฟ์เวอร์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2564)
12.  สกลนคร : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ สกลนคร (รับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564)  
13.  พระนครศรีอยุธยา : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ นวนคร (รับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564)  
14.  ชลบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ชลบุรี (รับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564)  
15.  ชลบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ อมตะนคร (รับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564)  
16.  ปราจีนบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ปราจีนบุรี (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
17.  นครราชสีมา : โรงเรียนสอนขับรถ ราชสีมาวิศวกรรมยานยนต์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
18.  สระแก้ว : โรงเรียนสอนขับรถ พัฒนะ ไดร์ฟเวอร์ สระแก้ว (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
19.  นครนายก : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ นครนายก (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
20.  ระยอง : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ นครระยอง (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
21.  นครราชสีมา : โรงเรียนสอนขับรถสตาร์ท ไดร์ฟวิ่ง นครราชสีมา (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)   
22.  สระบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ หนองแค (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
23.  เชียงใหม่ : โรงเรียนสอนขับรถ เซฟไดร์ฟเชียงใหม่ (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
24.  สงขลา : โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
25.  นครราชสีมา : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ราชสีมา (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
26.  เชียงราย : โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564)  
27.  ชลบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ชลบุรี 2 (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564) 

28.  เชียงใหม่ : โรงเรียนนครลานนาสอนขับรถ (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564) 
29.  ชลบุรี : โรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2564) 
30.  ตราด :
โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ตราด (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564) 
31.  จันทบุรี :
โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ จันทบุรี (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564) 
32.  อุบลราชธานี :
โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ อุบล (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564) 
33.  ราชบุรี :
โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ราชบุรี (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564) 
34.  เพชรบูรณ์ :
โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ เพชรบูรณ์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564)
35.  ชลบุรี :
โรงเรียนสอนขับรถ บอส์ส พัทยา ไดร์ฟเวอร์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564)
36.  เชียงใหม่ : โรงเรียนสอนขับรถ ดลพรยานยนต์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
37.  เชียงใหม่ : โรงเรียนสอนขับรถ เชียงใหม่ไดร์ฟวิ่ง (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
38.  นครพนม : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดร์ฟเวอร์ นครพนม (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
39.  พระนครศรีอยุธยา : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ อยุธยา (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
40.  พระนครศรีอยุธยา : โรงเรียนสอนขับรถ อโยธยา (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
41.  สุรินทร์ : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ สุรินทร์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
42.  สมุทรสาคร : สถาบันอ้อมน้อยสอนขับรถยนต์ (รับรองตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564)
43.  พิจิตร : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ พิจิตร (รับรองตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2564)
44.  ปราจีนบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ 304 (รับรองตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2564)
45.  ชัยภูมิ : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ชัยภูมิ (รับรองตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2564)
46.  สงขลา : โรงเรียนสอนขับรถ สงขลาสมาร์ท (รับรองตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2564)
47.  ภูเก็ต : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ภูเก็ต (รับรองตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2564)
48.  น่าน : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ น่านนคร (รับรองตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2564)
49.  ชัยภูมิ : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ภูเขียว (รับรองตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2564)
50.  นครราชสีมา: โรงเรียนสอนขับรถ ยูดี ไดรเวอร์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2564)
51.  ลำพูน : โรงเรียนสอนขับรถ จังหวัดลำพูน  (รับรองตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2564) 
52.  ชัยนาท : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ชัยนาท  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2564) 
53.  ระยอง : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ บ่อวิน  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2564) 
54.  ชลบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ พานทอง  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2564)
55.  นครราชสีมา : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ราชสีมา  (รับรองตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2564)
56.  ราชบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ ขุมทรัพย์ บ้านโป่ง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2564) 
57.  อุดรธานี : โรงเรียนสอนขับรถ สงวนมั่นคง บ้านผือ  
(รับรองตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2564)
58.  ขอนแก่น : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ชุมแพ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2564)
59.  ฉะเชิงเทรา : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ แปดริ้ว  (รับรองตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564)
60.  อุทัยธานี : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ อุทัยธานี  (รับรองตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564)
61.  บุรีรัมย์ : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ พุทไธสง  (รับรองตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564)

62.  นครราชสีมา : โรงเรียนสอนขับรถ โคราชพรปิยะไดรเวอร์  (รับรองตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2564)
63.  ร้อยเอ็ด : โรงเรียนสอนขับรถ ยูดี ไดรเวอร์ ร้อยเอ็ด  (รับรองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2564)
64.  นครราชสีมา :
โรงเรียนสอนขับรถ เดชฉิมพลี ดีพี ไดร์ฟวิ่งสคูล  (รับรองตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564)
65. 
พระนครศรีอยุธยา : โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟ์เวอร์ ท่าเรือ  (รับรองตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2564)
66. 
ชลบุรี : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ศรีราชา  (รับรองตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2564)

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. (อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก)

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
288
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
837,192
  • โทรสาร : -
  • E-mail : ltsb.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl