หลักสูตรการอบรม https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 25 May 2020 10:03:41 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/ หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2560https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=10098หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2560 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 โครงการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถหลักสูตร 5 ชั่วโมงhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=6335Powerpoint โครงการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาตขับรถ หลักสูตร 5 ชั่วโมง (file.pdf) 1. Introduction LI 6.โครงสร้างการฝึกอบรม 5 ชม. 2. Mechanism of traffic injury 2016 7.ทบทวน ปัจจัยเสี่ยง (ยาและ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้าอันตราย หลักสูตรพื้นฐานhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=59111.ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย 2.ประเภทหลักของความเป็นอันตราย 3.ระบบเอกสารในการขนส่งสินค้าอันตราย 4.รถที่ใช้ขนส่งสินค้าอันตรายและอุปกรณ์ประจำรถ 5.การติดฉลาก ปิดป้ายและทาเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์และหน่วยขนส่ง 6.ขั้นตอนการดาเนินการขน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700