หลักสูตรการอบรม https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Wed, 29 Jun 2022 21:03:14 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/ สื่อประกอบการอบรมทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=36866...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 การขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=35931หลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big Bike) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=10098ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2560 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 การฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้าอันตราย หลักสูตรพื้นฐานhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/4084/view.php?_did=59111.ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย 2.ประเภทหลักของความเป็นอันตราย 3.ระบบเอกสารในการขนส่งสินค้าอันตราย 4.รถที่ใช้ขนส่งสินค้าอันตรายและอุปกรณ์ประจำรถ 5.การติดฉลาก ปิดป้ายและทาเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์และหน่วยขนส่ง 6.ขั้นตอนการดาเนินการขน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700