ข่าวสารโรงเรียนสอนขับรถ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 25 May 2020 09:50:01 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=23224ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่28กุมภาพันธ์ 2563 - รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ(ตามไฟล์แนบ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ 25 ก.พ. 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=23038ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ในวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2563 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 - รายละเอียดตามไฟล์แนบ - เลขประจำตัวสอบ 1...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=22804ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่ 7กุมภาพันธ์2563 สาระสำคัญ ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แสดงความประสงค์เป็น &quot;หน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถ&quot;https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=22743ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจประเมินภายนอก นั้น สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ขอให้นิติบุคคลที่สนใจเป็นหน่วยตรวจประเมินดังกล่าว ยื่นความประสงค์เป็น "หน่วยตรวจประเมินมาตร...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=20961ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่25กันยายน 2562 - รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ(ตามไฟล์แนบ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ 18 ก.ย. 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=20498ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ในวันพุธที่18กันยายน2562 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 - รายละเอียดตามไฟล์แนบ - เลขประจำตัวสอบ 100...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=20073ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม2562 สาระสำคัญ ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ใน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การเปิดรับคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=19966ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเปิดรับคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ประกาศ ณ วันที่31กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 กำหนดการอบรมผู้ฝึกสอนทุกหลักสูตรhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=10018หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ รุ่นที่ 11/2562 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 - วันที่ 16 - 18 กันยายน 2562 ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี - วันที่ 19 -20 กันยายน 2562 ดำเนินการอบรม ณ ห้องอบรม อาคา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ.2561https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=11201...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=19232ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่19มิถุนายน 2562 - รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ(ตามไฟล์แนบ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ขอให้เข้มงวดในการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=14722หนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค 0419.3/12536 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ซักซ้อมแนวทางในการออกหลักฐานรับรองผลการเรียนภาคทฤษฎีของโรงเรียนสอนขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=16064หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0419.3/16122 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการออกหลักฐานรับรองผลการเรียนภาคทฤษฎีของโรงเรียนสอนขับรถ (รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออก การต่ออายุ การพักใช้และการเพิกถอน ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ พ.ศ. 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=18212...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 โลโก้โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=17913<<<<< คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 โครงการอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=14744หนังสือสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกที่ คค 0419.3/1180 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ 12 มิ.ย. 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=18837ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ในวันพุธที่12มิถุนายน2562 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 - รายละเอียดตามไฟล์แนบ - เลขประจำตัวสอบ 10001 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=18211ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่23เมษายน 2562 (รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=17366ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ประกาศ ณ วันที่21กุมภาพันธ์ 2562 - รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ(ตามไฟล์แนบ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ 14 ก.พ. 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=17207ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถที่มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการขับรถ ในวันพฤหัสบดีที่14กุมภาพันธ์2562 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 - รายละเอียดตามไฟล์แนบ - เลขประจำตัวสอบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700