ข่าวสารกิจกรรม https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Wed, 13 Nov 2019 04:45:32 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/ ป้ายไวนิลตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=21587 ป้ายไวนิล สำหรับภาคีเครือข่าย <<<<<<<<<คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนนhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20934 ไฟล์เอกสารแนบเป็นข้อมูลการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางมาตรการ แนวทาง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เท่านั้น ***ห้ามมิให้นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย*** ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แบบป้ายไวนิล Checking Pointhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20628 แบบป้าย CheckingPoint (ขนาด 200x40) <<<<<< คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai แบบป้ายบอกทางก่อนถึงจุด Checking Point <<<<<< คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai สัดส่วนปรับได้ต...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20429กิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20224...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งผู้ฝึกสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ระบบจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20221รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งผู้ฝึกสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ระบบจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมิถุนายน 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=19570...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=19069...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนเมษายน 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=18471...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมีนาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17987...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17468ป้ายไวนิล สำหรับภาคเครือข่าย <<<<<<<<<คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai ป้ายไวนิล สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัด <<<<<<<<<คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai <<<<<<&l...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 Banner รณรงค์สงกรานต์ 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=16510คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai แนวนอนรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ 2 รูป ขนาด 215x150 CM แนวตั้งทั้ง 5 ภาพ ขนาด 60x120 CM. (คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่ภาพแรก) ไวนิลแนวนอนรวม ขนาด 120x400 CM ไวนิลใช้กับสะพานลอย ขนาด 100x1,000 CM ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 โลโก้ กรมการขนส่งทางบก และ กปถ.https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=10723(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด .psd) (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด Logo กปถ..ai) ครอบครัวคุณสำนึก 8 ตัว(บอกรักขับขี่ปลอดภัย ด้วย "ทุนคนไทย" ) "สำนึกความปลอดภัย เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ"(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด.ai) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงอบรมด้านใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152หน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง(MOU) ในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายชื่อสถานสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=7289โรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและกรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง จำนวน 278 แห่ง(รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) จังหวัดที่ไม่มีผู้ประสงค์ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ11จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท / ชัยภูมิ/ นครพนม / แม่ฮ่องสอน / น่าน / ปัตตานี...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17478...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมกราคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17185...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนธันวาคม 2561https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=16814...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=16453...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนตุลาคม 2561https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=16153...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700