ข่าวสารกิจกรรม https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 25 May 2020 09:58:30 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/ สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมีนาคม 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=24187...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=23533...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ป้ายไวนิลตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=23415 ป้ายไวนิลขนาด 1.2 x 4 เมตร <<<<<<<<<คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมกราคม 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=22769...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงอบรมด้านใบอนุญาตฯ ประจำปี พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=22727หน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง(MOU) ในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แบบป้ายไวนิล Checking Pointhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20628 แบบป้าย CheckingPoint (ขนาด 200x40) <<<<<< คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai แบบป้ายบอกทางก่อนถึงจุด Checking Point <<<<<< คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ai สัดส่วนปรับได้ต...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 โลโก้ กรมการขนส่งทางบก และ กปถ.https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=10723(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด .psd) (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด Logo กปถ..ai) ครอบครัวคุณสำนึก 8 ตัว(บอกรักขับขี่ปลอดภัย ด้วย "ทุนคนไทย" ) "สำนึกความปลอดภัย เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ"(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด.ai) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=21915...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนตุลาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=21914...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนกันยายน 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=21913...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนสิงหาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=21912...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ผลการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนนhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20934 ไฟล์เอกสารแนบเป็นข้อมูลการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางมาตรการ แนวทาง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เท่านั้น ***ห้ามมิให้นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย*** ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20429กิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20224...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งผู้ฝึกสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ระบบจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2563https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=20221รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งผู้ฝึกสอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ระบบจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมิถุนายน 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=19570...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=19069...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนเมษายน 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=18471...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สรุปข้อมูลสถิติรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ประจำเดือนมีนาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17987...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายชื่อสถานสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=7289โรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและกรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง จำนวน 283 แห่ง(รายละเอียดตามไฟล์สำหรับดาวน์โหลด) จังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนสอนขับรถ7จังหวัด ได้แก่ นครพนม / แม่ฮ่องสอน / ปัตตานี / สตูล / ตราด/ สมุทรสงคราม / พัทลุง ข้อมูล ณ วั...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700