องค์กรธรรมาภิบาล https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/12486/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 18 Aug 2022 09:39:23 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/12486/ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/12486/view.php?_did=40616 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700 ข้อปฏิบัติของข้าราชการhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/12486/view.php?_did=40615 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700 ผลประโยชน์ทับซ้อนhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/12486/view.php?_did=40614 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700